Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Slide background

Een waardevolle opstap naar het basisonderwijs.

Christelijke Peuterspeelzaal Het Parapluutje is een veilige plek voor peuters van 2 tot 4 jaar. Een gezellige plek waar uw kind leeftijdsgenootjes ontmoet en zich kan ontwikkelen. Taalkundig, motorisch, muzikaal, sociaal en emotioneel. Het brede aanbod activiteiten daagt uit om samen te spelen en samen te leren.

Onze Christelijke levensbeschouwing wordt op een open manier vorm gegeven. Een vorm die past bij onze multiculturele samenleving. Met aandacht voor elkaar en respect voor onze verschillen.

Steeds meer ouders met een niet-christelijke achtergrond weten dan ook de weg naar Het Parapluutje te vinden. Omdat het van belang is om kinderen normen en waarden bij te brengen, die belangrijk zijn, is elk kind ongeacht zijn achtergrond welkom!